Taal: Nederlands (actief) Language: EnglishFollow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

Team

De firma ShowTheme is zoals we het tegenwoordig graag noemen “Lean and Mean”, 
dit houdt in dat de kern bestaat uit een kennisteam dat van de diverse disciplines de benodigde kennis in huis heeft, en waar nodig maakt ShowTheme gebruik van externe partners om het team uit te breiden.

Door samen te werken met partners en een schil van vaste freelance krachten blijven overheadkosten beperkt en zijn we uitermate slagvaardig. Een ander voordeel van samenwerken is de mogelijkheid om per project het ideale team samen te stellen.
Ieder project is uniek, de ene keer ligt het zwaartepunt op video techniek en bij een volgende project is audio of mechanische constructie meer aan de orde.
Naar gelang de behoefte van het project kiezen wij de meest vakbekwame kandidaten en scoren op deze wijze optimaal rendement.

 

Opdrachtgevers

Nightlife Productions
Viva Classic Live
C2C ExpoLAB

[Meer]